Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg
Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg

Stand van zaken zonnedak

Update oktober 2022 - Hieronder vind je de actuele stand van zaken m.b.t. het zonnedak op basis van een stappenplan. 
We updaten dit bericht wanneer we weer een stap verder zijn.

Deze stappen zullen in tijd niet per se in deze volgorde gezet worden en kunnen elkaar overlappen.

1 Opstellen projectplan en planning 
Het projectplan (met o.m. de financiële onderbouwing en een globale planning) is in grote lijnen klaar en biedt voldoende informatie om vervolgstappen in gang te zetten stappen. Het projectplan wordt gedurende het proces verder uitgewerkt.

2 Locatievoorbereidingen
We zijn in overleg met de dakeigenaar (Oudman) over de vergoeding, het recht van opstal en de praktische uitwerking. Het dak is onderzocht door een extern bureau en geschikt bevonden. 
Bij Enexis zal een nieuwe kleinverbruikaansluiting aangevraagd worden voor het zonnedak. 
Er zijn inmiddels offertes aangevraagd bij leveranciers/installateurs van zonnepanelen. 

3 Deelname in het project, voorwaarden en overeenkomsten voor de deelnemers 
We zijn bezig met het opstellen van het deelnemersreglement, het informatiedocument en de overeenkomst tussen deelnemer en cooperatie. 
Zodra die door de ALV zijn goedgekeurd gaan we een informatiefolder verspreiden en kunnen potentiële deelnemers zich inschrijven. Op basis daarvan worden de beschikbare panelen naar rato verdeeld onder de deelnemers.

4 Financiering 
Om de investeringen in het zonnedak te kunnen doen is geld nodig. Een deel wordt ingelegd door de deelnemers (leden van de cooperatie) en een deel wordt extern gefinancierd. We hopen hiervoor afspraken te kunnen maken met Fonds Nieuwe Doen.

5 Subsidie 
Dankzij de inmiddels toegekende aanvraag bij de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) kunnen we investeren in het geplande zonnedak om duurzame energie op te wekken. 
Tijdens de uitvoering zijn er verschillende momenten waarop we informatie moeten aanleveren (verantwoording). 

6 Bouw 
In deze fase wordt het zonnedak daadwerkelijk geplaatst op het dak van de dakeigenaar. Daarvoor is nu nog geen reeële planning bekend.

7 Beheer en administratie
De projectadministratie (deelnemersadministratie, de verkoop van de energie, de fiscale- en subsidieverantwoording) moet aan strikte eisen voldoen. Gedurende de hele looptijd van het project (minimaal 15 jaar) is deze fase actueel.