Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg
Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg

ALV 17 september

Op vrijdag 17 september vindt de eerste Algemene Leden­vergadering van EcoThesinge plaats in het Trefpunt.
We hopen op een levendige en constructieve uitwisseling van informatie en ideeën met onze leden.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

De warmtebeeldcamera

25.08.2021

Ook in het najaar 2021 heeft EcoThesinge de beschikking over een warmtebeeldcamera. Daarmee kunnen we warmteverschillen in en rond een huis zichtbaar maken. De camera legt kieren, koudebruggen, uitgezakt isolatiemateriaal en andere ontsnappingsroutes van de huiselijke warmte onverbiddelijk vast.

Wat heeft de warmtebeeldcamera allemaal gezien?

In de afgelopen periode zijn bestuursleden van EcoThesinge op pad geweest met de warmtebeeldcamera. Peter Heidema heeft een kleine tien woningen met de camera bekeken. 'Die zag meer dan wij. Aan de buitenkant zagen we veel warmte weglekken bij kozijnen met enkel glas, niet geïsoleerde spouwmuren en kieren bij de aansluiting van het kozijn op het metselwerk. Opvallend was dat voordeuren veel warmtelekken vertoonden. Je zou ze bij wijze van spreken evengoed open kunnen laten. Ook konden we bij meerdere huizen van buitenaf precies de plek van de radiator aan de binnenkant aanwijzen. Kortom er waait veel warmte de buitenlucht in.'

Bruikleenacties

02.03.2021

Set van 4 energiemeters
Speur de energieslurpers in je huis. Je kunt tegelijkertijd van vier apparaten het stroomverbruik meten. Ze zijn nog steeds beschikbaar.

Een hand(ig)boekje
In De start van de Energietransitie in uw eigen woning, lees je hoe je zelf al heel wat kunt doen om tot een optimaal geïsoleerde woning te komen.