Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg
Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg

Maatwerkadvies verduurzaming

Je wilt je huis verduurzamen, maar waar begin je? Wat gaat dat kosten en wat leveren de investeringen je op? Dankzij een subsidie van de gemeente Groningen kan EcoThesinge haar leden een maatwerkadvies voor de verduurzaming van hun huis aanbieden met een royale korting.

Voor € 190 (i.p.v. € 450 à € 500) kunnen zij een op hun huis toegesneden advies voor verduurzaming krijgen. 
Het bedrijf Bosman Duurzaam Advies (BDA) uit Delfzijl verzorgt deze maatwerkadviezen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Een adviseur van BDA komt langs voor een gesprek en woningopname. De bewoners bespreken hun wensen met de adviseur en voorzien hem van zoveel mogelijk relevante informatie. Het bezoek van de adviseur neemt 1 à 1,5 uur in beslag.
Uitgangspunt is de huidige situatie van de woning. Dit is een beschrijving van de bouwkundige constructies, de verwarmingsinstallaties en andere relevante woningkenmerken. 
Daarnaast wordt de energieprestatie van de woning in kaart gebracht op basis van het huidige gas-, elektriciteit- en warmteverbruik. Dit onderzoek is de basis voor het uiteindelijke energieadvies. De adviseur presenteert verschillende maatregelpakketten en geeft inzicht in de mogelijke energiebesparingen en comfortverbeteringen. De kosten, de besparingen en de terugverdientijden worden daarin meegenomen en de beschikbare subsidiemogelijkheden zijn hierin verrekend.
Het eindresultaat is een compleet energiebesparingsadvies voor de woning, met aanbevelingen voor maatregelen die voor het betreffende huis met meest effectief zijn. Dit rapport ontvang je 2 à 3 weken na het bezoek van de adviseur.
Met dit maatwerkadvies kun je zelf een planning of stappenplan maken voor de verduurzaming van je huis.

Wil je een maatwerkadvies voor je huis?
Om gebruik te maken van dit aanbod, moet je lid zijn van EcoThesinge. Ben je dat nog niet, meld je dan aan voor € 10,- per jaar via dit formulier (lukt het niet? mail dan naar mail@ecothesinge.nl)

Voor dit maatwerkadvies kun je je opgeven door een e-mail te sturen naar mail@ecothesinge.nl onder vermelding van je naam en adres.
De subsidie is beperkt. Mensen die al lid zijn van EcoThesinge hebben voorrang boven nieuwe leden. Daarna geldt de volgorde van binnenkomst.
Meld je dus snel aan om van dit aanbod gebruik te kunnen maken.

Energielabel
Mede op basis van het onderzoek dat de adviseur doet kan een energielabel opgesteld en geregistreed worden. Het energielabel is nodig bij verkoop of verhuur van een woning. Het label is gebaseerd op de huidige situatie van de woning. Ga je verbeteringen aanbrengen om de woning tot een hoger label te brengen, dan kan het energielabel aangepast worden als de verbeteringen zijn doorgevoerd binnen een bepaalde termijn. Stem dit af met de adviseur.
De meerkosten voor een energielabel naast een maatwerkadvies bedragen € 100.
Let op: Per 2021 geldt er een nieuwe (strengere) berekeningsmethode voor het energielabel. Een energielabel van voor 2021 is, evenals het nieuwe, 10 jaar geldig. Houd er rekening wel mee dat een oud energielabel een andere status heeft. Een oud label B kan bij een herberekening volgens de huidige normen zomaar uitkomen op C of D. Meer informatie over het energielabel op rvo.nl.

Bosman Duurzaam Advies
Meer informatie over de diensten van BDA vind je op bosmanduurzaamadvies.nl

In het artikel Verduurzamen, hoe doe je dat? (G&T april 2023).pdf lees je wat enkele bewoners aan het maatwerkadvies hebben gehad.