Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg
Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg

Maatwerkadvies verduurzaming

Je wilt je huis verduurzamen, maar waar begin je? Wat gaat dat kosten en wat leveren de investeringen je op? Dankzij een subsidie van de gemeente Groningen kan EcoThesinge haar leden een maatwerkadvies voor de verduurzaming van hun huis aanbieden met een royale korting.

Energiebesparen zonder grote investeringen

Met relatief kleine investeringen kun je al behoorlijk besparen op de energiekosten. We geven een aantal tips en voorbeelden die eenvoudig zelf toe te passen zijn voor onder meer warm water, verlichting, tocht en verwarming.
Handig voor mensen die een woning huren en voor eigenaren die snel stappen willen zetten.
Waar mogelijk geven we ook aan hoeveel je kunt besparen.
Bronnen: onder meer MilieuCentraal

Je huis verduurzamen

Van het gas af, zelf opwekken wat je aan energie nodig hebt, een energieneutraal huis. Grote doelen die doen denken aan heel veel werk en hoge kosten, waardoor de energietransitie haast onhaalbaar lijkt.
Het uitgangspunt van EcoThesinge is dat hoe minder energie je nodig hebt, hoe minder je hoeft op te wekken. Dat geldt zowel voor één huishouden als voor de hele samenleving. Maar laten we dicht bij huis blijven.

Isoleren
Wij denken dat er in Thesinge nog heel wat energie te besparen is door de huizen beter te isoleren. Dat geldt niet alleen voor de oude huizen, maar ook voor de relatief nieuwe huizen in het dorp. De foto's die we inmiddels met de warmtebeeldcamera hebben gemaakt, leggen bij elk huis verbeterpunten bloot. Vaak kan het aanbrengen van tochtstrips of radiatorfolie al winst opleveren. In veel gevallen gaat het daarnaast om grotere ingrepen, zoals het vervangen van dubbel glas door HR++ glas of het aanbrengen van isolatie in de kruipruimte. Dat zijn projecten die je over een aantal jaren kunt uitsmeren.

Opwekken
Als je huis aan het eind van de rit optimaal geïsoleerd is, weet je ook hoeveel energie je jaarlijks nodig hebt. Met eigen zonnepanelen en/of een warmtepomp kun je daar zelf voor een groot deel in voorzien. Als we wat we aan energie tekort komen gezamenlijk in de omgeving van Thesinge duurzaam kunnen opwekken, zijn we als dorp enegieneutraal. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.

Hoe kan EcoThesinge hierbij helpen?
Een vrijwillige energiecoach kan met de warmtebeeldcamera de situatie van je huis in kaart brengen en adviezen geven over energiebesparende maatregelen.
Op deze pagina delen we (links naar) goede informatie over verduurzaming.
Als meerdere dorpsgenoten eenzelfde vorm van isolatie willen laten aanbrengen, kunnen we ze bij elkaar brengen en ondersteunen in het gezamenlijk inkopen. Dat kan óók een besparing in de portemonnee opleveren.

Handige links

Energieloket Groningen
Het Energieloket Groningen geeft informatie over maatregelen om je huis te verduurzamen, energiebesparing en over subsidieregelingen die daarvoor beschikbaar zijn. De informatie is waar mogelijk toegesneden op de gemeente Groningen.

Milieucentraal
Op deze website kun je informatie zoeken over allerlei onderwerpen die met milieu, energiebesparing en duurzaamheid te maken hebben. Zoek bijvoorbeeld op aardgasvrij, HR++ glas, vloerisolatie of ...
Milieu Centraal biedt onafhankelijke, betrouwbare en praktische informatie. De organisatie is niet gebonden aan commerciële belangen. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op (wetenschappelijk) onderzoek.

Enegiecoöperatie Ten Boer en Energiecoöperatie Noorddijk
EcoThesinge heeft nog geen eigen energieproject waaraan leden kunnen deelnemen. Wil je wel zonne-energie opwekken, maar heb je er geen geschikt dak voor, dan kun je participeren in projecten van energiecoöperaties in de buurt, zoals die in Ten Boer en Noorddijk.
logo EC Noorddijk kleur WEB.JPG ectb-logo.png

Energie VanOns
Energie VanOns is een van de groenste energieleveranciers in Nederland. De stroom die ze leveren wordt lokaal opgewekt door meer dan honderd energiecoöperaties. De winst die ze maken, geven ze terug aan de regio. Ze ondersteunen energiecoöperaties door hen een jaarlijks bedrag te geven voor elk lid dat klant is van Energie VanOns. Ook EcoThesinge is aangesloten bij Energie VanOns.
logo_klein_87x60.jpg