Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg
Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg

Inkomstenbelasting (IB) en deelname in het zonnedak

De investering in het zonnedak, zoals bij Zonnedak Oudman 1, wordt gezien als een deel van je vermogen, vergelijkbaar met een spaarrekening. Deze investering wordt belast in Box 3, waar het heffingsvrije vermogen van toepassing is. De rente die je ontvangt op deze investering is niet belast, maar als je vermogen boven het heffingsvrije bedrag uitkomt, betaal je vermogensrendementsheffing in Box 3.

De certificaten hebben een waarde van € 100,-.Vermenigvuldig dit bedrag met het aantal certificaten dat je bezit om tot het totaalbedrag voor de belastingdienst te komen.

Bij de jaarlijkse uitkering zullen we aangeven welk deel van het uitgekeerde bedrag rente is en welk deel aflossing.

Noot: Dit is de algemene richtlijn. Aangezien persoonlijke situaties flink kunnen verschillen, is het verstandig dat je als deelnemer van een energieproject persoonlijk advies vraagt aan een belastingadviseur of accountant.

Bron: hieropgewekt.nl

Zonnedak Oudman 1 in bedrijf

Van ons eerste zonnedak, Oudman 1, heeft Enexis in september 2023 de aansluiting geactiveerd. Sindsdien leveren we elektriciteit aan Energie VanOns. In november is de Scope 12-keuring afgerond, waarbij wordt getoetst op werking en veiligheid. Na deze keuring volgt de definitieve oplevering door de leverancier; er moeten nog enkele punten aangepast worden voor het zover is.

202310_parry_omvormers.jpeg

De omvormers in bedrijf (september 2023). Foto: Parry de Raad

Verkoop
We hebben afspraken gemaakt om de stroom via Energie VanOns te verkopen. Als wederverkoper 'verkoopt' EcoThesinge de stroom van Energie VanOns aan consumenten. Klant zijn of worden bij Energie VanOns is de kortste route om de stroom van ons eerste zonnedak rechtstreeks uit je eigen stopcontact te krijgen.

Opbrengst

Ontwikkeling Zonnedak Oudman 1

Eind 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen van dit zonnedak: afspraken maken met de eigenaar, de financiering rondkrijgen, offertes aanvragen, een businessplan opstellen, dorpsgenoten informeren en de participatie van bewoners vormgeven.

Informatiedocument
2023. Over het project Zonnedak Oudman 1 hebben we een uitgebreid Informatiedocument samengesteld. In dit informatiedocument leggen we uit hoe en onder welke voorwaarden men mee kan doen en wat de kosten, de risico's en het rendement van deelname zijn. Het EcoThesinge Reglement SCE-projecten en het Besluit tot aanbieding uitkeringsrechten zijn van toepassing op dit project.

illustratie-Informatiedocument_300_trans.png


Reglementen
Op 10 mei 2023 is het Reglement SCE-projecten van EcoThesinge door de ALV vastgesteld. Dit reglement is van toepassing op al onze SCE opwekprojecten.
Download het document hier: Reglement SCE-projecten EcoThesinge

Ook het Besluit tot aanbieding uitkeringsrechten voor Zonnedak Oudman 1 is door de ALV aangenomen.

Zonnedak 1 - Oudman, de documenten:


Deelname
De interesse voor deelname aan ons eerste gezamenlijke zonnedak was overweldigend, waarbij we helaas een aantal mensen hebben moeten teleurstellen. Conform de afspraak dat zoveel mensen mee moeten kunnen doen zijn de certificaten verdeeld over 32 deelnemers. In juni hebben alle deelnemers een individuele deelnemersovereenkomst ontvangen.

Werkzaamheden
In juni 2023 is gestart met het zichtbare werk voor het zonnedak. Als eerste is er een mantelbuis voor de bekabeling van Enexis aangelegd. Daarna zijn de 168 panelen op het dak gelegd en aangesloten op de beplaatste omvormers en is de buitenkast geplaatst.

zonnedak_uitsnede_JvD.jpg

Het leggen van de panelen (juli 2023). Foto: Jan van Dehn