Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg
Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg

ALV 17 september 2021

Op vrijdag 17 september vindt de eerste Algemene Leden­vergadering van EcoThesinge plaats in het Trefpunt.
We hopen op een levendige en constructieve uitwisseling van informatie en ideeën met onze leden.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk.

De vergadering begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Wie zich vóór de vergadering aanmeldt als lid, is van harte welkom op de ALV.
In verband met corona is het aantal plaatsen beperkt. Daarom is het noodzakelijk om je van tevoren aan te melden voor de vergadering.

Agenda
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen agenda
3 Statuten
4 Bestuursverkiezing
- Kandidaten kunnen zich melden tot 17 september 2021 19:00 uur via mail@ecothesinge.nl
5 Financiën
- Huidige stand van zaken
- Vaststellen contributie
- Instellen kascommissie
6 Doel van EcoThesinge / wat is er al gedaan / wat gaan we doen
7 Besluiten ALV
8 Rondvraag
9 Sluiting