Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg
Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg

Hoe wordt Thesinge energieneutraal?

Wat betekent het concreet om in 2030 in en rond Thesinge evenveel energie op te wekken als we gebruiken? EcoThesinge heeft een stappenplan opgesteld dat een beeld geeft van welke inspanningen we de komende jaren moeten leveren. Dat het een behoorlijke inspanning is om energieneutraal te worden, weten we. Nu de tijd verstrijkt krijgen we meer inzicht in de opgave die voor ons ligt en kunnen we concretere plannen maken om de doelen te bereiken. Samen met dorpsgenoten, want we kunnen de gestelde doelen alleen realiseren met voldoende draagvlak in het dorp en instemming van onze leden.

EcoThesinge, de energiecoöperatie van Thesingers

In de Dorpsvisie Thesinge (2016) is vastgelegd dat Thesinge ernaar streeft dat het dorp in 2030 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat er in en rond het dorp evenveel energie wordt opgewekt als er verbruikt wordt: 'nul op de meter'. Een mooi, maar enkele jaren lang een slapend streven. Na een oproep van Dorpsbelangen in mei 2020, hebben Ernst Lofvers, Parry de Raad, Peter Heidema, Theo de Wit en Annelies Hofstede het initiatief genomen om daad­werkelijk invulling te geven aan het plan om het dorp energieneutraal te maken. In mei 2021 hebben zij de Energiecoöperatie Thesinge, kortweg EcoThesinge, opgericht.

Er komen steeds meer initiatieven en ontwikkelingen op het vlak van duurzame energie op ons af. De doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs worden landelijk, provinciaal en gemeentelijk vertaald naar concrete plannen. Ook in organisaties, bedrijven en bewoners­initiatieven zijn schone energiebronnen, CO2-reductie, gasloos wonen en isolatie in toenemende mate belangrijke onder­werpen.
Daar hebben we als dorp mee te maken en het is goed om hier op gecoördineerde wijze mee om te gaan. De energiecoöperatie zal, namens Dorpsbelangen, de rol van aanspreekpunt en gesprekspartner op zich nemen bij initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie in en rond Thesinge.

Wat zijn onze plannen?

  • Als Energiecoöperatie Thesinge willen we ons in eerste instantie richten op het stimuleren van en ondersteunen bij isolatie van woningen. Denk bijvoorbeeld aan het kosteloos aanbieden van een energiescan of de diensten van een energiecoach, zodat bewoners een goed beeld krijgen van wat ze kunnen doen om hun energieverbruik omlaag te brengen en hun huis te verduurzamen.
  • In het verlengde daarvan kunnen we de mogelijkheden onderzoeken voor een gezamenlijke aanpak van isolatie­werkzaamheden.
  • In toekomst (of wanneer de gelegenheid zich voor­doet) zullen we ons ook gaan richten op het produceren van schone energie, om de energiebehoefte van het dorp te kunnen dekken.
  • Dit alles in samenspraak met dorpsgenoten, want de betrokkenheid van bewoners bij de plannen en ideeën zien we als een belangrijke pijler van de energiecoöperatie. We zijn er dus voor alle Thesingers, maar omdat we een coöperatieve vereniging zijn, beslissen de leden uiteindelijk over de koers van EcoThesinge.

De bestuursleden

Peter Heidema.jpgPeter Heidema
Ik ben geboren en getogen in Thesinge. Tot aan mijn pensioen in 2019 was ik ruim acht jaar wethouder in de prachtige gemeente Ten Boer. Daarvoor heb ik binnen de facilitaire / technische dienst gewerkt in verschillende zorgcentra.
Ik ben voorzitter van EcoThesinge. Dat doe ik met veel plezier, samen met een enthousiast en gedreven team. De visie isoleren, isoleren en dan pas produceren spreekt me aan. Verduurzamen zie ik als een mooie uitdaging. Onlangs heb ik de cursus Energiecoach afgerond.

Annelies Hofstede.jpgAnnelies Hofstede
Ook geboren en getogen Thesinger. Misschien heeft geen van mijn voorouders deze keuze bewust gemaakt maar ik ben blij dat we in Thesinge 'geland' zijn.
Een actieve bijdrage leveren aan onze leefomgeving vind ik belangrijk. Het energievraagstuk hing, ook in Thesinge, al langer in de lucht.
Het is mijn overtuiging dat iedereen die dat wil een bijdrage moet kunnen leveren aan de vraagstukken waar we mee te maken hebben. Daarom is het mooi dat EcoThesinge opgezet wordt als coöperatieve vereniging. Ook in de breedste zin zie ik dit als een toekomstbestendig model voor het organiseren van alles wat er speelt in ons dagelijks leven.
Toen Peter, Parry, Theo en Ernst bezig waren EcoThesinge op te zetten, bleek dat ze nog iemand zochten met mijn competenties. Ik ga binnen EcoThesinge de rol van penningmeester/secretaris vervullen.

Ernst Lofvers.jpgErnst Lofvers
Als geograaf voel ik me - na omzwervingen vanuit Sneek via Utrecht en Rotterdam - met ons gezin helemaal thuis in het landelijke Thesinge. Het dorp ligt al eeuwen vrijwel onaangetast in het groen, echt iets om zuinig op te zijn. Dit geldt ook voor het klimaat... We kunnen er niet omheen; de sterke klimaatverandering vraagt om een grote energietransitie, ook in Thesinge. Naast energiebesparen, isoleren en zonnepanelen op daken leggen zal meer nodig zijn: een zonnepark, dorpsmolen of misschien aardwarmte? En hoe zorgen we voor een goede inpassing in ons mooie dorp en landschap? Grote keuzes die vragen om draagvlak en die we het liefst samen als dorp zullen maken. Met EcoThesinge wil ik daar graag mijn bijdrage aan leveren!

Parry se Raad.jpgParry de Raad
Wij zijn in 1985 vanuit de Randstad in Thesinge terecht gekomen en genieten nog steeds dagelijks van het dorp, haar omgeving en de ligging t.o.v. de stad Groningen.
Energie besparen was al mijn 'hobby' in de periode dat het nauwelijks een gespreksonderwerp was en inmiddels verbruiken wij nog maar een derde van het oorspronkelijk verbruik in een huis van bijna 100 jaar. En ik zie nog steeds mogelijkheden...!
Ik was direct enthousiast om een energiecoöperatie op te richten en de mogelijkheden van energiebesparing en verduurzaming breed uit te dragen binnen het dorp.

Theo de Wit.jpgTheo de Wit
We wonen sinds 1981 in de pastorie naast de kloosterkerk. In het begin vloog de warmte uit het huis. Daar moesten we iets aan doen.
Vanaf dat moment zijn we bezig geweest om energie te besparen in dit grote huis. En dan ben je gespitst op besparingsmaatregelen: isoleren, isoleren en isoleren.
Na besparing komt opwekken. Weer zoeken naar de beste mogelijkheid. Gelukkig konden we bijna genoeg zonnepanelen op het schuurtje kwijt.
Misschien kan ik deze ervaring inzetten voor EcoThesinge.

Thumbnail image for Aly_ec_1200.jpgAly Pepping
Sinds 1988 woon ik in Thesinge, met uitzicht over de weilanden en met de Martinitoren aan de horizon.
Als grafisch ontwerper verzorg ik vanaf de oprichting van EcoThesinge onder meer de nieuwsbrieven en de inhoud van de website. Dat voelt steeds minder als 'werk'. Milieuproblemen en klimaatverandering houden me bezig houden en ik denk graag mee over oplossingen.
Nu ik meer tijd heb is het een kleine stap van 'externe medewerker' naar bestuurslid, om me samen met andere (Eco)Thesingers actief in te zetten voor een duurzaam, leefbaar en energieneutraal dorp.

Jan Dijkema
Geboren en getogen in Thesinge ben ik, na 35 jaar in het westen van de provincie te hebben rondgezworven, weer met beide benen terug in de Thesinger klei. Inmiddels niet meer commercieel werkzaam zet ik mij graag als 'techneut' in voor EcoThesinge. Hernieuwbare energie heeft altijd mijn interesse had; mijn eerste zonnedak heb ik, als projectleider, reeds in 1991 mee mogen realiseren. Thesinge in 2030 CO2 neutraal maken en daarbij betaalbare energie voor het dorp te realiseren lijkt mij een goed streven en een mooie uitdaging. 

Privacyverklaring

EcoThesinge, gevestigd aan Kerkstraat 5 9797 PD Thesinge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.