Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg
Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg

Werkbezoek leden gemeenteraad

04.11.2021

Op uitnodiging van EcoThesinge en Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge (ILT) bracht een delegatie van de Groningse gemeenteraad op 6 oktober een werkbezoek aan Thesinge. Onderwerp was het concept Beleidskader Zonneparken 2021-2025 dat de gemeente in november zal vaststellen.

De belangrijkste punten uit het overleg
EcoThesinge presenteert het Stappenplan om als dorp in 2030 te worden en benadrukt de voorkeur voor zonnepanelen op bestaande daken boven kleine zonneparken of windmolens in het landschap. De raadsleden hebben veel waardering voor de aanpak van EcoThesinge.
ILT laat de raadsleden weten de energietransitie een logische, noodzakelijke en wenselijke stap te vinden, maar dan wel in harmonie met het open landschap en natuur. De ILT is niet tegen een klein zonnepark, maar wel onder voorwaarden.
De gemeente is van plan om tot 2025 vijf kleine zonneparkprojecten van ± 2 ha te starten. Hoewel het buitengebied van Thesinge valt in de categorieën 'Nee' en 'Nee, tenzij' bestaan er zorgen over de 'aantrekkelijkheid' van het gebied rond Thesinge en in de rest van het gebied Ten Boer voor deze projecten. De ILT heeft daarom een motie voor de gemeenteraad ingediend om deze projecten evenredig over de hele gemeente te verdelen.
Overigens zijn er in de conceptnota in de omgeving wel enkele mogelijkheden aangegeven als voorkeurslocatie voor een kleinschalig zonnepark.
Ook vraagt de ILT in een motie om bij het realiseren van deze kleine zonneparken de lokale gemeenschap nauw te betrekken bij en te laten participeren in deze projecten, bij voorkeur via de lokale energiecoöperaties. Door bij deze vijf projecten goed te monitoren wat bewoners belangrijk vinden kunnen ze waardevolle informatie opleveren voor later te realiseren projecten.
De opgave om in 2030 energieneutraal te zijn kan op een redelijk draagvlak rekenen in het dorp. Het is daarom van belang dat de opgave die er ligt (2,5 miljoen kWh besparen en opwekken) niet groter wordt en dat het draagvlak niet aangetast wordt door oplossingen die niet gedragen worden door bewoners of door veranderend beleid van de overheden.

Voor de duidelijkheid: EcoThesinge en ILT trekken samen op in het overleg met de gemeente over dit Beleidskader. Elk vanuit het eigen werkgebied: EcoThesinge voor de energietransitie, ILT voor de implicaties voor de leefomgeving.
EcoThesinge is het aanspreekpunt voor de gemeente.

Meer informatie
Beleidskader Zonneparken 2021-2025.pdf
Het verslag van dit bezoek op de website van de gemeente Groningen, met een link naar de documenten die onder meer door door EcoThesinge en ILT zijn ingebracht
Stappenplan naar Thesinge energieneutraal in 2030
Eerdere berichten en updates over het Beleidskader Zonneparken op de pagina Nieuws (gedateerd op 15.07.2021 en 20.05.2021)