Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg
Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg

EcoThesinge, de energiecoöperatie van Thesingers

In de Dorpsvisie Thesinge (2016) is vastgelegd dat Thesinge ernaar streeft dat het dorp in 2030 energieneutraal is. Dat wil zeggen dat er in en rond het dorp evenveel energie wordt opgewekt als er verbruikt wordt: 'nul op de meter'. Een mooi, maar enkele jaren lang een slapend streven. Na een oproep van Dorpsbelangen in mei 2020, hebben Ernst Lofvers, Parry de Raad, Peter Heidema, Theo de Wit en Annelies Hofstede het initiatief genomen om daad­werkelijk invulling te geven aan het plan om het dorp energieneutraal te maken. In mei 2021 hebben zij de Energiecoöperatie Thesinge, kortweg EcoThesinge, opgericht.

Er komen steeds meer initiatieven en ontwikkelingen op het vlak van duurzame energie op ons af. De doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs worden landelijk, provinciaal en gemeentelijk vertaald naar concrete plannen. Ook in organisaties, bedrijven en bewoners­initiatieven zijn schone energiebronnen, CO2-reductie, gasloos wonen en isolatie in toenemende mate belangrijke onder­werpen.
Daar hebben we als dorp mee te maken en het is goed om hier op gecoördineerde wijze mee om te gaan. De energiecoöperatie zal, namens Dorpsbelangen, de rol van aanspreekpunt en gesprekspartner op zich nemen bij initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie in en rond Thesinge.