Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg
Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg

Hoe wordt Thesinge energieneutraal?

Wat betekent het concreet om in 2030 in en rond Thesinge evenveel energie op te wekken als we gebruiken? EcoThesinge heeft een stappenplan opgesteld dat een beeld geeft van welke inspanningen we de komende jaren moeten leveren.
Update 2023: toen we in 2021 het stappenplan maakten, gingen we uit van een te gunstige omrekening tussen gas en stroom. 1 m3 gas blijkt niet gelijk te zijn aan 4 kWh, maar aan 10 kWh. Dat maakt de opgave om energieneutraal nog groter.
Hieronder de berekening niet nieuwe getallen.

Dat het een behoorlijke inspanning is om energieneutraal te worden, weten we. Nu we aan het rekenen zijn geslagen krijgen we meer inzicht in de opgave die voor ons ligt en kunnen we concretere plannen maken om de doelen te bereiken. Samen met dorpsgenoten, want we kunnen de gestelde doelen alleen realiseren met voldoende draagvlak in het dorp en instemming van onze leden.


stappenplan 2023.jpg

De getallen op een rij

De beginconsumptie (gegevens 2020) in het gebied Thesinge (9797) is 5.520.000 kwh per jaar. Dit is het door Enexis vastgesteld gebruik van stroom en gas (voor 1 m3 gas rekent men 10 kwh). 
Dit komt neer op een gemiddeld jaarlijks energieverbruik per huishouden van 3000 kwh stroom en 2000 m3 = 20.000 kwh gas. 
We gaan uit van de ruwe schatting dat per huishouden: 
- door betere isolatie 20% op verwarming kan worden bespaard (dus 400 m3 = 4000 kwh)
- door gedrag en zuiniger apparaten 10% minder stroom kan worden verbruikt (300 kwh).
Verder gaan we er van uit dat:
- zelf produceren van energie, met 10 zonnepanelen op ongeveer de helft van de woningen, omgerekend 1500 kwh per woning oplevert. 
Opgeteld kunnen we met eigen inspanningen (isoleren, gedrag, betere apparaten en zelf opwekken) per woning gemiddeld 5800 kwh per jaar besparen. 
Voor 240 woningen in ons gebied betekent dit dat we het energieverbruik met 5800 x 240 = 1.400.000 kwh (afgerond) kunnen terugbrengen. 
Deze inspanning zal, voor zover het de aanpassingen van woningen betreft, door de eigenaren geleverd moeten worden.

Als we in 2030 energieneutraal willen zijn, moeten we dan dus nog zo'n 4.120.000 kwh elders produceren. 
Om een idee te geven van wat daarvoor nodig is: dat zijn ± 14.000 zonnepanelen (op ± 7 hectare) of 140 kleine EAZ molens of 55 windmolens van 25 kW ashoogte 15 meter.

De rol van EcoThesinge

  • Bewoners / eigenaren helpen bij het in kaart brengen van de verbeterpunten wat betreft het verduurzamen van hun huis (o.m. met de warmtebeeldcamera en energiemeters).
  • Adviseren over te nemen (isolatie)maatregelen door een vrijwillige energiecoach. Waar nodig doorverwijzen naar een gespecialiseerde adviseur.
  • In kaart brengen van subsidiemogelijkheden voor individuele of gezamenlijke projecten.
  • Organiseren van bijeenkomsten waar bewoners hun ervaringen met verduurzamen kunnen uitwisselen en/of informatie kunnen krijgen van deskundigen over specifieke onderwerpen.
  • Onderzoek naar mogelijkheden om gezamelijk materialen en diensten in te kopen t.b.v. het verduurzamen van huizen.
  • Onderzoek doen naar mogelijkheden voor het extern duurzaam opwekken van energie in de omgeving.
  • De voortgang van het proces monitoren.
  • Waar nodig en mogelijk initiatieven en ideeën uit het dorp ondersteunen, onderzoeken en helpen realiseren.
  • Namens Thesinge aanspreekpunt voor collega-energiecoöperaties, gemeente, provincie en overige externe organisaties als het gaat om beleid, plannen en initiatieven die te maken hebben met energietransitie in en rond Thesinge.