Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg
Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg

Hoe wordt Thesinge energieneutraal?

Wat betekent het concreet om in 2030 in en rond Thesinge evenveel energie op te wekken als we gebruiken? EcoThesinge heeft een stappenplan opgesteld dat een beeld geeft van welke inspanningen we de komende jaren moeten leveren. Dat het een behoorlijke inspanning is om energieneutraal te worden, weten we. Nu de tijd verstrijkt krijgen we meer inzicht in de opgave die voor ons ligt en kunnen we concretere plannen maken om de doelen te bereiken. Samen met dorpsgenoten, want we kunnen de gestelde doelen alleen realiseren met voldoende draagvlak in het dorp en instemming van onze leden.

In 2021 zijn we gestart met informatie van de Gemeente Groningen, in 2023 is dit geupdated met aangepaste uitgangspunten. Omdat we graag jaarlijks de voortgang willen volgen zijn we verder op zoek gegaan en hebben nu een model gemaakt die jaarlijks bijgewerkt kan worden op basis van nieuwe data. Voor het in beeld brengen van het energieverbruik is gebruik gemaakt van de open datasets van Enexis.

De beginconsumptie in 2020 is 5,7 Gigawat (5.700.000 kWh). Voor de omrekening van een m3 gas gaan we uit van een factor 9,8. Dit is de factor die geldt als het gasverbruik 1-op-1 zou worden vervangen door bijvoorbeeld een elektrische kachel. In de onderbouwing hieronder is een en ander uitgebreid toegelicht. De focus lag de afgelopen tijd vooral op isoleren-isoleren-isoleren, dit in combinatie met extra opwek en gedragsverandering door met name hogere energieprijzen heeft al geleid tot een dalin in de energieconsumptie. In 2023 is de totale consumptie 3,6 Gigawat. Het gebruik van de warmtepomp zal gaan groeien omdat dit een efficientere manier van verwarmen is. We gaan ervan uit dat er per jaar in Thesinge 10 warmtepompen bij komen. Dit betekent dat in 2030 ca 40% een warmtepomp heeft. We baseren dit op de ondezoeken die zijn toegelicht bij de uitgangspunten. Voor de toename in de opwerking gaan we ervan uit dat er per jaar 10 aansluitingen energie zullen gaan opwekken met zonnepanelen. Dit betekent dat er los van dit 'organische' verloop nog tenminste 2,5 Gigawatt uit opwekprojecten moeten worden gerealiseerd om de doelstelling te behalen.

  De rol van EcoThesinge
  • Bewoners / eigenaren helpen bij het in kaart brengen van de verbeterpunten wat betreft het verduurzamen van hun huis (o.m. met de warmtebeeldcamera en energiemeters).
  • Adviseren over te nemen (isolatie)maatregelen door een vrijwillige energiecoach. Waar nodig doorverwijzen naar een gespecialiseerde adviseur.
  • In kaart brengen van subsidiemogelijkheden voor individuele of gezamenlijke projecten.
  • Organiseren van bijeenkomsten waar bewoners hun ervaringen met verduurzamen kunnen uitwisselen en/of informatie kunnen krijgen van deskundigen over specifieke onderwerpen.
  • Onderzoek naar mogelijkheden om gezamelijk materialen en diensten in te kopen t.b.v. het verduurzamen van huizen.
  • Onderzoek doen naar mogelijkheden voor het extern duurzaam opwekken van energie in de omgeving.
  • De voortgang van het proces monitoren.
  • Waar nodig en mogelijk initiatieven en ideeën uit het dorp ondersteunen, onderzoeken en helpen realiseren.
  • Namens Thesinge aanspreekpunt voor collega-energiecoöperaties, gemeente, provincie en overige externe organisaties als het gaat om beleid, plannen en initiatieven die te maken hebben met energietransitie in en rond Thesinge.