Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg
Schelpen.jpg
DSC09720a_4x3_kleiner.jpg
scan_1176.jpg
EZAmolens_9465.jpg
vlasisolatie.jpg
daken_3408.jpg

Je huis verduurzamen

Van het gas af, zelf opwekken wat je aan energie nodig hebt, een energieneutraal huis. Grote doelen die doen denken aan heel veel werk en hoge kosten, waardoor de energietransitie haast onhaalbaar lijkt.
Het uitgangspunt van EcoThesinge is dat hoe minder energie je nodig hebt, hoe minder je hoeft op te wekken. Dat geldt zowel voor één huishouden als voor de hele samenleving. Maar laten we dicht bij huis blijven.

Isoleren
Wij denken dat er in Thesinge nog heel wat energie te besparen is door de huizen beter te isoleren. Dat geldt niet alleen voor de oude huizen, maar ook voor de relatief nieuwe huizen in het dorp. De foto's die we inmiddels met de warmtebeeldcamera hebben gemaakt, leggen bij elk huis verbeterpunten bloot. Vaak kan het aanbrengen van tochtstrips of radiatorfolie al winst opleveren. In veel gevallen gaat het daarnaast om grotere ingrepen, zoals het vervangen van dubbel glas door HR++ glas of het aanbrengen van isolatie in de kruipruimte. Dat zijn projecten die je over een aantal jaren kunt uitsmeren.

Opwekken
Als je huis aan het eind van de rit optimaal geïsoleerd is, weet je ook hoeveel energie je jaarlijks nodig hebt. Met eigen zonnepanelen en/of een warmtepomp kun je daar zelf voor een groot deel in voorzien. Als we wat we aan energie tekort komen gezamenlijk in de omgeving van Thesinge duurzaam kunnen opwekken, zijn we als dorp enegieneutraal. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek.

Hoe kan EcoThesinge hierbij helpen?
Een vrijwillige energiecoach kan met de warmtebeeldcamera de situatie van je huis in kaart brengen en adviezen geven over energiebesparende maatregelen.
Op deze pagina delen we (links naar) goede informatie over verduurzaming.
Als meerdere dorpsgenoten eenzelfde vorm van isolatie willen laten aanbrengen, kunnen we ze bij elkaar brengen en ondersteunen in het gezamenlijk inkopen. Dat kan óók een besparing in de portemonnee opleveren.